Varmemester

Ejerforeningen er pt. uden fast varmemester.
Der kan dog altid indtale en besked på telefonsvareren eller lægge en seddel i postkassen på gavlen af Blok 66C.

Træffetid:

Pt. ingen

Telefontid:

Besked kan indtales på telefonsvarer.
Tlf. 4345 6090

Varmemesteren er i et og alt ejerforeningens repræsentant og skal som sådan bl.a. holde opsyn med overholdelse af husordenen, sørge for at vedligeholde og renholde ejendommens arealer og fællesindretninger, samt i øvrigt udføre alt arbejde, der sædvanligvis påhviler en varmemester.