Bestyrelses møder

Bestyrelsen holder møde den 2nd. tirsdag hver måned
med undtagelse af juli (ferie) og november (Generalforsamling)

Skulle du have behov for information eller ønsker du at drøfte noget med bestyrelsen er du velkommen til at møde op på bestyrelsesmøderne i tidsrummet 1900 – 1930.

Bestyrelsen holder til i kælderen under blok 66, der et ringetryk i gavlen ved 66C.