Postkasser og navneskilte

Udskiftning/ændring af navneskilte foretages af foreningen. Meddelelse om ændring af navn på navneskilte skal ske på ”Ændringsseddel til postkasser”, Ændringssedlen findes på www.efbv6068.dk eller udleveres efter aftale med varmemester eller bestyrelsen.

Mærkater med ”Nej tak” eller tilsvarende monteres af foreningen. Disse skal afleveres sammen med en ”Ændringsseddel til postkasser”, Ændringssedlen findes på www.efbv6068.dk eller udleveres efter aftale med varmemester eller bestyrelsen. Information om muligheder for ”Nej tak” eller tilsvarende kan fås på posthuset eller www.postnord.dk.

Andre mærkater og hjemmelavede sedler må ikke sættes på postkassen. Disse vil blive fjernet af foreningen uden forudgående varsel. Udgifter til fjernelse/rengøring opkræves hos den enkelte beboer. (pt. 250.-kr pr. påbegyndt time samt evt. afregning for reparationer m.m.)

Bevægelseshæmmede og handicappede: Er du ude af stand til at tømme din postkasse, har du efter indstilling fra Socialforvaltningen, Dansk Blindesamfund eller De samvirkende Invalideorganisationer krav på at få forsendelser til den pågældende omdelt direkte til boligen. Se www.postnord.dk. for nærmere oplysninger.

Hvis man har spørgsmål eller problemer i forbindelse med brug af postkasserne bedes henvendelse rettet til bestyrelsen.

Ændring/rettelse af navneskilte i brevindkast på beboernes ”egen” hoveddør, foretages ikke længere af ejerforeningen. Det er derfor beboeren selv, der skal isætte navn i det allerede eksisterende brevindkast, hvis det ønskes.

Reklamer, aviser eller øvrige forsendelser må ikke efterlades i opgangen de dette udgør brandfare. Udgifter til fjernelse af henkastede forsendelser opkræves hos den enkelte beboer. (pt. 250.-kr pr. påbegyndt time).

Ændringsseddel til postkasser