Velkommen til Ejerforeningen Brøndbyvestervej 60- 68

Det er Bestyrelsen i Ejerforeningen Brøndbyvestervej 60 - 68 ønske, at vores hjemmeside kan give en orientering til nuværende og kommende ejere om faciliteter og aktiviteter i bebyggelsen.

En ejerforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniature-samfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det i sagens natur nødvendigt, at vi i fælleskab opsætter nogle regler, der kan være med til at skabe en god forståelse for fællesskabet i bebyggelsen.

Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat af alle ejere i foreningen, for at beskytte jer, jeres naboer og bebyggelsen.
Det er med til skabe tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne er samtidig en måde at skabe ro og orden for beboerne, og med til at holde bebyggelsen og fællesarealerne i pæn stand. Det er igen med til at holde drift- og vedligeholdelsesomkostningerne nede. Man skal huske på, at vi gennem fællesudgifterne skal betale for istandsættelser, også af det som ødelægges. Føler du dig generet af din nabo, så bedes du af hensyn til bevarelsen af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du kontakter Bestyrelsen i Ejerforeningen.

Med Venlig Hilsen Bestyrelsen